Mofaja is coming.....reggae and dancehall sound system

Něco o rastas

Něco o rastas - obrázek

Něco o rastas - obrázek

všeobecně známá fakta
                                                                                                            

 

                      RASTAFARIÁNSTVÍ

 

   Rastafariánství je filozofický směr čisté víry stojící na základech nejčistších forem křesťanství a judaismu. Třetí pilíř tvoří kultura starého Egypta, konkrétně staroegyptský mysticismus. Nejhlubší kořeny, které se utvářely pro pozdější nastoupení samotné víry se datují k Biblické historii do dob, kdy v Jeruzalému vládl bohatý a velmi moudrý král Šalamoun. V této době zavítala na dlouho plánovanou návštěvu do Jeruzaléma Makeba, královna ze Sáby. Během jejího pobytu jí Šalamoun  konvertoval na víru Abrahamovu z jejího dosavadního uctívání slunce v osobě boha Ra. Když se pak Makeba vrátila zpět do své říše, která zahrnovala Egypt, Etiopii a část Persie, zavedla tam Judaismus. Během návštěvy u krále Šalamouna otěhotněla, a tak když se vracela zpět, slíbila mu, že pokud porodí syna, pošle jej k jeho otci pro získání vědomostí. Narodil se princ Menelik a podle slibu putoval do Jeruzaléma, aby se setkal se svým otcem. Když pak Menelik odjížděl zpět, byl doprovázen syny Šalamounova kněze, který tak chtěl zajistit, že víra Abrahamova bude v Etiopii dále vzkvétat a bude udržena. Výsledkem bylo, že Judaismus tu existoval v nezředěné formě. 

        V srdci Rastafariánství leží základy Judaismu, které přímo vychází z Egyptských mystérií, obsažených v Egyptské knize mrtvých. Zdrojem Judaismu bylo učení Mojžíše, který byl zasvěcen do principů egyptských božstev a pro své finální vysvěcení cestoval do Etiopie. Toto učení je obsaženo v prvních pěti knihách Bible. Šestá a sedmá kniha jsou považovány za příliš složité, než aby jejich autorem mohl být Mojžíš sám. 

        V časech  křesťanství však apoštol Pavel obrátil  jednoho z etiopských eunuchů, vysoceRastafariánská symbolika postaveného rabína ortodoxní víry judejské na víru křesťanskou, čímž došlo k postupnému převedení celé Etiopie ke Křesťanství. Následkem toho vzniká Etiopská ortodoxní církev, čistá  forma Křesťanství, které si uchovává své spojení s Judaismem a egyptskou minulostí - tedy všechny složky obsažené v Rastafariánství. Nejvýznamnějším představitelem tohoto duchovního uspořádání byl Ras Tafari Makonen, člen etiopského císařského rodu, který po svém nástupu na trůn v roce 1930 přijal jméno Haile Selassie I. a titul Negusa Negast, neboli Král Králů. Jeho zrození bylo očekáváno i mnohým černým obyvatelstvem, žijícím v otroctví, poté co jej předpověděl jamajský myslitel Marcus Mosiah Garvey, jakožto příchod krále, který osvobodí všechny černé od bezpráví a otroctví. 

        30. léta 20. století byla na Jamajce dobou sociálního převratu, který sebou nesl spoustu potyček mezi jamajskými dělníky z polí s cukrovou třtinou a policií. Několik jich bylo zabyto a další uvězněni. Tato situace dala příčinu k utvoření skupiny několika ostrovanů, kteří chtěli svou mentalitu oddělit od utiskujícího sociálního systému, který je v Rasta-terminologii nazýván "Babylonem". Začali se lokalizovat do východních oblastí Jamajky, kde byly zasazeny první semínka Rastafariánství ve spojení s knihou Holy Piby, později nazývanou svatý text Rastafariánský. Tato kniha byla napsána Robertem Athleyem Rogersem z Anquilly v letech 1913 až 1917. Její četné kopie tištěné věřícími v New Jersey putovaly do Kimberly v jižní Africe, kde sloužily k obracení dělníků z diamantových dolů na víru.  Na Jamajku jí přivezli roku 1925 Charles F. Goodridge a Grace Jankins Garrison. Ve spojení s Piby a  Garveyho filozofií se pak z již zmiňovaných odpůrců Babylonu utvořil kult Rastafari, jehož členové se shromažďovali v kopcích východní Jamajky, kde žili uzavřeným,Jeho Císařská Výsost Haile Selassie I., Král Králů, JAH RASTAFARI asketickým způsobem spjati s uměním a se svým bohem Jahem Rastafarim (jedná se o božskou podobu Jeho Císařské Výsosti Haile   Selassiho I., který se pro Rastafariány stal žijícím bohem na základě Garveyho proroctví a jeho uznání stoupenci Garveyho filozofie za hrdinu). Jeden z prvních představitelů a propagátorů tohoto náboženství Leonard Howell založil centrální tábořiště Pinnacle ležící mezi Kingstonem a Spanish Townem. Howell však později začal přesvědčovat své okolí, že nikoliv Haile Selassie je Jah (Bůh), ale on sám. V roce 1954 byl tedy uvržen do domova pro duševně choré a Pinnacle byl uzavřen. Rastamani se pak přesouvali do ghett v západní části Kingstonu, kde okolo roku 1962 docházelo k četným násilným konfliktům s policií. Tyto události plnily Daily Gleaner (jamajský tisk) tučnými titulky. Tím se celý kult velmi rychle přesunul do popředí popularity jamajské kultury. 

        K životu Rastafariánů patří určité doktríny víry, stanovené svatým písmem Rastafariánským. Logické je využití marihuany, jelikož tato rostlina roste na Jamajce volně a velice, až plevelovitě rozšířena. Kult Rastafari ji pojímá jako svatou rostlinu, která je darem krále Šalamouna, protože podle starých Rastafariánských pověstí byla nalezena rostoucí na jeho hrobě. Je užívána jako léčivo, jako potravina a při meditacích, za účelem lepší koncentrace a oproštění se od rušivých elementů a tím pomáhá přiblížit se k Jahu. Často je také nazývána "rostlinou moudrosti". Jednou z dalších teorií projevující se v praxi je speciální složení stravy, která je v Rasta-terminologii označována jako "I-tal" - čistý, přírodní To znamená, že Rastafariáni jsou vesměs vegetariánsky založení zejména s výrazným vyloučením vepřového masa, jelikož toto zvíře je považováno za nečisté, živící se odpadem a požití jeho masa by způsobilo znečištění organismu a s tím spojené i znečistění duše a mysli. Dále jsou z jídelníčku vyřazeni i predátoři z vodního světa, kteří se živí mršinami. Rasta - jídelníček je zkrátka prostý, čistý a přírodní, žádné chemicky upravované pokrmy, zbytečné kořenění, solení, ani uměle upravované tekutiny (jako jsou limonády apod.) Není povoleno ani užívání psychotropních látek, které skreslují a ničí myšlení a duši, to znamená tabák, alkohol apod. Další tradicí vycházející ze svatého písma je zákaz vytvoření si na hlavě pleše a oholení si bradky, ke kterému se připojuje dodatek nečesání si a nestříhání si vlasů. S tím souvisí typická vlasová úprava Rastafariánů, tedy Natty Dreadlocks - neboli naprosto zacuchané vlasy do různě silných snopců. Ty mají i svou symboliku. Jejich nositelé se tak připodobňují ke Lvu Judejskému - Haile    Selassimu I. a zároveň tak znázorňují své kořeny.Tato úprava vlasů je sice rozšířená, ale není pravidlem. Velkým propagačním prostředkem náboženství je hudební styl Reggae, díky kterému se  tato víra začala šířit do dalších oblastí světa a získávala na popularitě. S tím bylo spojeno rozšíření se řad stoupenců i mezi bílými bratry. Velmi významným představitelem a celosvětovým králem Reggae byl Bob Marley.                                                                  

29.03.2008 10:47:21
payah
Jah bless you
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one